Count down to our next event:
Wrong timestamp
Openlab i Gamelab4Health

Trygfonden støtter app på OUH

I regi af projekt Connected Health, har Digtial Innovation sammen med MedWare og Paws Fabrik har fået tildelt 500.000 af Trygfonden til udbredelse og udvikling af Mit Forløb app’en.

Forskning viser, at danske patienter i oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer. Patienter oplever mangelfuld kommunikation og ringe mulighed for overblik og sammenhæng i forhold til eget behandlingsforløb.

Med en innovativ tilgang til patientinformation og -kommunikation, vil projekt Connected Health bidrage til at imødekomme disse udfordringer gennem videreudvikling og udbredelse af Mit forløb app’en på OUH – Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Mit forløb app’en er en modulopbygget løsning, som indeholder specifik, patientcentreret og forløbsorienteret information med grafik og video. Som patient får man et overblik over, hvor man er i sit forløb, og hvor man er på vej hen.

Patient empowerment og optimering af patientforløb er i højsædet. Det handler om selvmonitorering og mere levende, mere overskuelig, og mere målrettet patientinformation.