Count down to our next event:
Wrong timestamp
Openlab i Gamelab4Health

e-Patient

Patientinformation og -kommunikation er en ekstremt stor udfordring på alle danske sygehuse. Det er et område, som vedrører helt centrale emner som patientsikkerhed og -tilfredshed, samt patienternes følelse af indsigt i og ejerskab over eget behandlingsforløb (patient empowerment). Derudover påvirker god information og kommunikation patienternes adfærd og efterlevelse af anbefalinger fra de sundhedsprofessionelle, eksempelvis ifht. medicinering, genoptræning, og forberedelse til undersøgelser eller operationer mv. (patient compliance).

I klinisk praksis ses det, at kun ca. 50% af den ordinerede medicin bliver taget som ordineret ved behandling af kronisk sygdom, og ca. en tredjedel af patienterne tager medicinen meget uregelmæssigt eller slet ikke. Dette hænger i høj grad sammen med patienternes eget overblik, deres følelse af at være informeret om vigtigheden af at følge de anbefalinger, de sundhedsprofessionelle (læger og andre klinikere) giver, samt konsekvenserne ved ikke at følge anbefalingerne. Derudover betyder udeblevne og dårligt forberedte patienter, at hospitaler har problemer med at planlægge patient-flow og med at udnytte ressourcerne optimalt.

Alle landets sygehuse står med identiske problemstillinger, og der er mangel på gode digitale kommunikationsværktøjer, som kan imødekomme det store behov for bedre patientinformation og -kommunikation.

Med fokus på brugerinddragelse og co-creation vil projekt e-Patient således udvikle nye, skalerbare koncepter for digital patientforberedelse og -kommunikation. I alt 6-8 koncepter vil blive udviklet, herunder 25 specifikke udviklingsforløb og varierende løsninger.

Projektet er sammensat i et partnerskab mellem OUH, SDU (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse), 6 regionale SMV’er med kompetencer inden for udvikling af apps, web og video, samt eksterne rådgivere, som skal bistå med at sikre kommercielt fokus.

 

Tilsagnsgiver: Erhvervsstyrelsen, regionalfonden

Projektperiode: 1. april 2015 – 31. marts 2017 (Grundet forsinkelse i tilsagnsprocessen kan projektet først starte op nu.)

Samlet tilskud: 4.565.420 DKK

Leadpartner: Digital Innovation, OUH

 

Du kan læs mere om projektet her